All for Joomla All for Webmasters

Besimi në Allahun - Argumenti i natyrshmërisë

. Posted in Bazat e besimit.

Pin It

 

femija besimtarBesimi në ekzistencën e Allahut të Lartësuar.

Për ekzistencën e Allahut tregojnë natyrshmëria, mendja (e shëndoshë), feja (sheriati) dhe ndjeshmëria e pastër.

 

Argumenti i natyrshmërisë

 

Argumenti i natyrshmërisë për ekzistencën Allahut është se, çdo krijesë e ka natyrën e saj që të besojë në Krijuesin e vet, pa menduar gjatë ose pa u mësuar nga dikush. Nga kjo natyrshmëri bën përjashtim vetëm ai të cilit në zemrën e tij i ka ndodhur diçka papritmas, me ç’rast ka dalë nga natyrshmëria, duke u mbështetur në fjalën e të Dërguarit alejhi selam:

 

 

Çdo fëmijë lind me natyrshmëri (me Islam), porse më pas prindërit e tij e çifutëzojnë, e krishterojnë ose e zjarrputizojnë.” (Shënon Buhariu)

 

"Shpjegimi i bazave të besimit"

Muhamed ibn Salih el Uthejmin

Burimi Jetës

05.07.2017

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com