All for Joomla All for Webmasters

NDALIMI I BETIMIT PËR TJETËRKËND PËRVEÇ ALLAHUT

. Posted in Eja në Islam.

Pin It

 

Nuk i lejohet njeriut të betohet duke thënë:

 “Për kokën time”, “për sytë e ballit”, “për jetën e fëmijëve të mi”, “për shpirtin e nënës” e të ngjashme si këto, që janë mjaftë të përhapur në mesin e njerëzve.

Transmetohet nga Abdullah bin Umer radijAllahu anhuma i Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë:

Kush betohet, mos të betohet në diçka tjetër përveç Allahut.” [1]

Transmetohet nga Burajd, radijAllahu anhu, se ka thënë:

“I Dërguari i Allahut, sal-lAllahu alejhi ue sel-lem, ka thënë: Kush betohet në amanetin, ai nuk është prej nesh.[2]

 

 

Përgatiti: Unejs Sheme

Burimi Jetes

20.03.2016

 

 


[1]Muslimi me nr. 1646.

[2]Ebu Daudi. E ka saktësuar shejh Albani (Allahu e mëshiroftë!) në “Sahihu Suneni Ebi Daud” me nr. 3253.

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com