All for Joomla All for Webmasters

SHËRUESI, MBIZOTËRUESI

. Posted in Koment i Emrave te Allahut.

Pin It

 (ESH SHAFI)

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin për të dërguarin Muhamed, për familjen e tij, si dhe për të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

 Në hadithin të cilin e transmeton Aishja (Allahu qoftë i kënaqur prej saj!) rrëfen se i Dërguari i Allahut kur i bënte vizitë të sëmurit ose kur i vihej me ndonjë të sëmurë thoshte: Largoje sëmundjen o Zot i njerëzve, shëroje Ti je Shërues, s’ka shërim pos shërimit Tënd” Shënon Buhariu.

 

Mbizotëruesi (EL MUHEJMIN)

 

Argument për këtë emër kemi fjalën e Allahut të Lartësuar: ”I Plotfuqishëm, Mbizotërues, i Madhërishëm. i Lartësuar është Allahu nga çka i shoqërojnë!” Hashr, 23.

Mbizotërues i të gjitha gjërave të fshehta dhe atë që çfarë ka në gjokse. I Cili me diturinë e Vet ka përfshirë çdo gjë.

 

 

Husein Eserraxh

Burimijetes.com

01.11.2011

 

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com