All for Joomla All for Webmasters

KRIJUESI, FILLUESI, FORMËDHËNËSI

. Posted in Koment i Emrave te Allahut.

Pin It

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

(EL HALIK- EL HALAK, EL BARI- EL MUSAVIR)

 

Allahu i Lartësuar thotë: “Vërtet, Zoti yt është Krijuesi i përgjithshëm, më i dijshmi.”(Hixhr, 86).

Krijuesi, Filluesi, Formëdhënësi, i Cili krijoi të gjitha ekzistencat. U dha formën me urtësinë e Vet, dhe Ai (Allahu) vazhdon të jetë me këtë atribut madhështor.

EL HALIK (KRIJUESI)është krijuesi i gjërave nga asgjëja. S’ka krijues tjetër pos Allahut të Lartësuar: “A ka ndonjë zot tjetër që ju furnizon juve nga qielli e toka?” Fatir, 3.

 

EL BARIU(FILLUESI), Ai krijoi krijesat pa ndonjë shembull të mëparshëm.

 

EL MUSAVIR(FORMËDHËNËSI), I Cili krijoi krijesat dhe u dha forma të ndryshme, secila prej tyre dallojnë edhe përkundër numrit të tyre të madh. Ai thotë: “Ai është Allahu, Krijuesi, Shpikësi, Formësuesi.”Hashr, 24.

 

Husein Eserraxh

Burimijetes.com

07.04.2012

 

 

 

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com