All for Joomla All for Webmasters

I QARTI

. Posted in Koment i Emrave te Allahut.

Pin It

(EL MUBIN)

Emri EL MUBIN është përmendur në Kuran i Përveçëm i cili tregon cilësi të përsosur, ashtu siç qëndron në fjalën e Allahut të Lartësuar: “Atë ditë Allahu ua plotëson shpërblimin e merituar, e ata e dinë se Allahu është Ai i vërteti, i qarti në drejtësi.” Nur, 25.

Ky emër nuk është përmendur vetëm në këtë ajet kuranor e as nuk është përmendur në hadith sahih. Mirëpo ajeti është mjaft i qartë dhe argument i mjaftueshëm se Allahu ka emërtuar Veten me këtë emër.Ky emër ka ardhur pas shpifjeve që i janë bërë nënës së besimtarëve Aishës Allahu qoftë i kënaqur me të! Allahu shfaqi dhe tregoi për pastërtinë e saj nga ajo që ia mveshën dhe qartësoi për besimtarët pastërtinë dhe pozitën e lartë të saj që gëzon.

 

Husein Eserraxh

Burimijetes.com

08.04.2014

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com