All for Joomla All for Webmasters

E KUNDËRTA E TEUHIDIT ULUHIJE

. Posted in Teuhidi i adhurimit.

Pin It

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

1. Shirku; i cili e shkatërron të gjithë atë.

2. Bidatet; të cilat bëjnë të largohet grada e detyruar e tij.

3. Gjynahet; të cilat e cenojnë atë dhe e pakësojnë shpërblimin e tij.

 

Grupet që kanë bërë shirk në teuhidin uluhije

Grupet që kanë bërë shirk në këtë lloj teuhidi janë të shumta, nga këto mund të përmendim:

1. Çifutët; të cilët adhuruan viçin dhe të cilët vazhdojnë të adhurojnë dërhemin (argjendin) dhe dinarin (arin), pra leku është i adhuruari i tyre.

2. Të krishterët; të cilët pretendojnë se Isai është zot dhe adhurimi që ata bëjnë për të.

3. Rafidat; të cilët lusin Aliun, Abasin dhe të tjerë nga ehli bejti (fisi i Profetit).

4. Nusejrijet; të cilët adhurojnë Aliun radijallahu anhu dhe pretendimi i tyre se ai është zot.

5. Druzët; të cilët pretendojnë për adhurimin e të parit të shtetit, si urdhër që ua ka vendosur i adhuruari i tyre Ubejdij.

6. Ekstremistët e sufive dhe adhuruesit e varreve; të cilët kanë shkuar në ekstrem në lidhje me eulijatë, si dhe zotimet që japin për ta, dhuratat që i çojnë nëpër varre, tavafi që bëjnë tek varret, si dhe shumë vepra të tjera që ua kushtojnë atyre.

 

Muhamed bin Ibrahim el Hamd

Përktheu: Bledar Haxhiu

Burimijetes.com

18.06.2010

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com