All for Joomla All for Webmasters

ME ÇFARË DUHET TA URDHËROJË KRYEFAMILJARI FAMILJEN

. Posted in Familja islame.

Pin It

Allahu i Lartësuar ka thënë:

"O ju që besuat! Ruani veten dhe familjen tuaj prej një zjarri, lëndë djegëse e të cilit janë njerëzit dhe gurët"Et-Tahrim, 6.

Në këtë ajet bazohet domosdoshmëria e të mësuarit dhe edukimit të familjes, duke i urdhëruar për të mirë dhe duke i ndaluar nga e keqja.

Katadeja -Allahu e mëshiroftë!- thotë:

"I urdhëron që të respektojnë Allahun dhe i ndalon nga të bërit mëkat.

Ai vetë le t'i veprojë urdhrat e Allahut dhe le t'i urdhërojë pjesëtarët e familjes në këto urdhra dhe t'i ndihmojë në realizimin e tyre.

E nëse tek ata sheh ndonjë mëkat, atëherë duhet t'i  largojë nga ky mëkat dhe t'i kritikojë për këtë gjë.

“Xhami'ul-Bejan fi te'uili ajel-Kuran” Imam Taberiut 28/166.

Burimi Jetës

07.07.2016

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com