All for Joomla All for Webmasters
Shfaq #
Titulli Autor
Ç'duhet bërë kur ka tërmete dhe fenomene të tjera natyrore? Ibn Baz
A obligohet i sëmuri të falë namazin? Justinian Topulli
Kur i del vakti vitrit, a falet kaza? Altin Plumbi
Dynjaja është burg për besimtarin dhe xhenet për jobesimtarin Ibn Uthejmin
Asgjë në këtë ditë, përveç agjërimit Ibn Uthejmin
A janë më të mira dhjetë ditët e Dhul-Hixhes se dhjetë ditët e Ramazanit? Ibn Tejmije
Në cilën jetë janë tani të dërguarit e Allahut? Justinian Topulli
A mund t'i nënvizoj disa thënie në Kuran? Justinian Topulli
A mund të falet kur është lyer? Irfan Tota
Nëse të ikën namazi i sabahut Sadik Ukperaj
Ka kuptuar gabimin, a i falet ky mëkat? Justinian Topulli
A lejohet që gruaja të falet pa hixhab në shtëpi? Justinian Topulli
A na pranohet namazi kur s'përqendrohemi? Justinian Topulli
Fjalët e tekbirit dhe tahmidit Shejh Ibn Uthejmin
Vendimi për harresën e dhënies së Zekatul-Fitrit Shejh Bin Baz
A shpërndahet Zekati i Fitrit në para? Shejh Ibn Uthejmin
Vendimi mbi mohimin e Zekatul-Fitrit Shejh Ibn Uthejmin
Kur duhet ta përfundojë itikafin personi në itikaf? Shejh Ibn Uthejmin
Largimi nga xhamia gjatë itikafit Shejh Ibn Uthejmin
Kushtet e itikafit Burimi Jetes
Domethënia e itikafit dhe vendimi i tij Burimi Jetes
Veçimi i një nate të caktuar me adhurim Shejh Ibn Uthejmin
Shenja tipike e Natës së Kadrit Shejh Ibn Uthejmin
Imamët zgjasin lutjen e tyre Shejh Ibn Uthejmin
Epërsia e dhjetë netëve të fundit të Ramazanit dhe dhjetë ditëve të para të Dhulhixhes Shejhul Islam Ibn Tejmije

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2017 - Dizajnuar nga: Burimijetes.com