All for Joomla All for Webmasters

PSE AGJËRIMI I DITËS SË ARAFATIT FSHIN MËKATET E DY VITEVE?

. Posted in FETVA.

Pin It

Pyetje: Pse agjërimi i ditës së Ashuras fshin mëkatet e një viti, ndërsa agjërimi i ditës së Arafatit fshin mëkatet e dy viteve?

 

Përgjigje: Imam Ibnul Kajjimi (Allahu e mëshiroftë!):

E para: dita e Arafatit gjendet në muajin e shenjtë dhe para e mbas saj po ashtu janë muajt e shenjtë. Ne te kundërtën e Ashuras (nuk është ne muajin e shenjtë).

E dyta: Agjërimi i ditës së Arafatit është prej veçorive të fesë (legjislacionit) tonë. Në të kundërtën e Ashuras (e cila agjërohej nga kurejshët dhe çifutët).

“Bedaiu el-Feuaidi” vell. 4

Përktheu: Unejs Sheme

Burimi Jetës

08.09.2016

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com