A lejohet bashkimi mes agjërimit të gjashtë ditëve të Sheualit dhe ditëve të kompesimit të Ramazanit?

. Posted in FETVA.

6 sheualPyetje: A lejohet bashkimi mes agjërimit të gjashtë ditëve të Sheualit dhe ditëve të kompesimit të Ramazanit?

 

Përgjigje: "Agjërimi i gjashtë ditëve nuk është i saktë që t'i bësh me agjërimin e kompensimit të Ramazanit, sepse gjashtë ditët e Sheualit janë pasuese të Ramazanit. Dhe ato (gjashtë ditët e Sheualit) llogariten në pozitën e suneteve (pasuese të agjërimit farz të Ramazanit) ashtu siç edhe namazet sunete për namazet farze."

 

Ibn Uthejmijn -Allahu e mëshiroftë!-

në "Fetva Nur ala derb", 175.

Burimi i Jetës

20.06.2018