All for Joomla All for Webmasters

LEJIMI I ENËVE PREJ TUNXHI DHE TË NGJASHME ME TË

. Posted in Pastertia.

Pin It

 

Me emrin e Allahut, të Gjithëmëshirshmit, Mëshirëplotit

Falënderimet qofshin vetëm për Allahun. Paqja dhe shpëtimet qofshin mbi të dërguarin Muhamed, mbi familjen e tij, si dhe mbi të gjithë pasuesit e tij deri në Ditën e Gjykimit.

Transmetohet nga Abdullah ibën Zejd se ka thënë: “Na vizitoi i Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) dhe ne i shpumë atij ujë me një enë prej tunxhi, nga e cila ai mori avdes.”

E transmeton Buhariu, Ebu Daudi dhe Ibën Maxheh.

 

Transmetohet nga Zejneb bintu Xhahsh, se: “I Dërguari i Allahut (Paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi të!) merrte avdes në një govatë prej tunxhi.”

E transmeton Ahmedi.

Marrë nga libri "Muntek El Ahbar"

Burimijetes.com

06.10.2010

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com