All for Joomla All for Webmasters

U flisni njerëzve fjalë të mira!

. Posted in Tefsir ajetesh te ndryshme.

Pin It

Rregulla Kuranore

 

fjale e mireRregulli 1:  Allahu thotë: “...U flisni njerëzve fjalë të mira!...” El Bekare, 83.


Njeriu si natyrë është qenie qytetare (sociale) që e do bashkëpunimin, bisedën dhe komunikimin, prandaj i duhet dhe i nevojitet ky rregull i cili është përsëritur disa herë në Kuran.

 

“Dhe thuaj robërve të Mi të thonë atë që është më e mira.” El Isra, 53.


“Mos debato me pasuesit e librit vetëm me atë që është më e mira.” El Ankebut, 46.


Fjala e mirë këtu, përfshin çdo gjë që ka dobi, si: fjala e bukur, e ëmbël, e urtë, e dobishme.

Ana praktike e fjalës së mirë:
fol mirë me familjen;
fol mirë me farefisin;
fol mirë me komshiun;
fol mirë me kolegun;
fol mirë me lypësin;
fol mirë me besimtarët e fesë tende dhe feve të tjera.

 

 

“50 rregulla kuranore për veten dhe jetën” Dr. Umer bin Abdullah el Mukbil

Përzgjodhi dhe përshtati: Alban Puka

Burimi Jetës

09.05.2017

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com