All for Joomla All for Webmasters

ABDULLAH BIN ABBASI

. Posted in Komentatorët e Kuranit.

Pin It

 

Ai është Abdullah bin Abbas bin Abdulmutalib bin Hisham bin Menaf. Ai është djali i xhaxhait i të Dërguarit të Allahut ﷺ.

 

Ibën Abbasi, radijAllahu anhu, njihej me epitetin "Deti i diturisë" e kjo ishte si rrjedhojë e duasë së Profetit ﷺqë e transmeton imam Ahmedi në “Musnedin” e tij vëll. 1.

Ibën Mesudi, radijAllahu anhu, ka thënë: "Çfarë komentues i shkëlqyer i Kuranit është Ibën Abbasi". (1)

 

Gjërat që ndikuan në formimin e tij dhe dijen e shumte janë:

-Duaja e Profetit ﷺ"O Allah, jepi atij dituri të shumtë dhe mësoja atij shtjellimin e Kuranit".

-Rritja e tij në shtëpinë e Profetit ﷺdhe shoqërimi më të.

-Qëndrimi dhe shoqërimi me dijetarët e mëdhenj të sahabëve.

 

Përktheu: Unejs Sheme

Burimi Jetes

25.11.2015

__________________________

(1) "Mukademeh fi usulit-tefsir" Ibën Tejmije

 

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com