All for Joomla All for Webmasters

Sa më shumë vepra të mira në këto dhjetë ditë

. Posted in ARTIKUJ.

Pin It

xhami

 

Veproni sa më shumë vepra të mira në këto dhjetë ditë të Dhul-Hixhes!

 

I Dërguari i Allahut -alejhi salatu ue selam- ka thënë:

"Nuk ka ditë, ku vepra është më e vlefshme, sesa në këto dhjetë ditë (të Dhul-Hixhes)."

(Hadithin e ka saktësuar shejh Albani- Allahu e mëshiroftë!)

 

"Prej veprave të mira në këto dhjetë ditë (Dhul-Hixhes) janë:

leximi i Kuranit;

përmendja e Allahut me tesbih (subhana Allah, tehmid (elhamdulilah), tekbir (Allahu ekber);

urdhërimi për të vepruar punë të mira dhe ndalimi prej veprave të këqija;

namazi;

dhënia e sadakasë;

bamirësia ndaj prindërve;

mbajtja e lidhjeve farefisnore...etj."

 

"Likau shehrij", Ibn Uthejmin

____________

Burimi i Jetës

27.08.2017

Pin It

Të gjitha të drejtat e rezervuara. Burimi Jetes 2007-2019 - Dizajnuar nga: www.burimijetes.com